Willig, s. r. o. - referenční projekt

Kontaktní údaje

Jméno firmy: Willig, s. r. o.
Kontaktní osoba: Ing. Hana Hlavoňová
Telefon: +420 547 427 311
WWW: www.willig.cz

Odvětví firmy

Firma Willig provádí specializovaný servis pro veškeré typy cisternových vozidel přepravujících nebezpečné kapaliny tř.3 ADR, (benzin, nafta, LTO), smluvní opravárenský servis cisternových sil pro přepravu sypkých a kapalných látek výrobců Feldbinder a SPITZER.

Doba spolupráce

Od roku 2002 do roku 2009.

Rozsah spolupráce

Za dobu spolupráce s firmou Willig byla průběžně zbudována ethernetová počítačová síť, která nyní čítá jeden server a sedm uživatelských PC v kancelářích vedení firmy a v dílnách. Počítačová síť je propojena se sítí internet.

Pro firmu Willig byl také vyvinut intranetový Zakázkový systém. S jeho pomocí se ve firmě eviduje stav zakázek od přijetí přes všechny fáze až po výslednou fakturaci.

Rozsah současné spolupráce spočívá převážně v administraci a údržbě této počítačové sítě, aktualizace stávajícího softwarového vybavení, průběžné výměny hardware dle potřeb firmy a školení zaměstnanců firmy.

Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642