VUT FAST - referenční projekt

Kontaktní údaje

Jméno firmy: VUT Fakulta stavební
Oddělení: Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
Telefon: +420 547 427 311
WWW: www.fce.vutbr.cz

Doba spolupráce

Od roku 1993 do roku 1997.

Rozsah spolupráce

Ústav informatiky na Fakultě stavební jsem oslovil s nabídkou a následně se dohodl na vybudování studentského intranetu a jeho správy.

Dostal jsem k dispozici vlastní internetovou doménu, kde jsem na zelené louce začal budovat intranetový systém. Z počátku se jednalo o možnost zřízení emailové schránky a malého vlastního webu pro každého studenta s rozšířením o diskusní nástěnku a anketní systém pro studenty.

Po čase intranet umožňoval studentům například elektronický zápis do dalších ročníků a podobné, dnes již běžné věci. Po čtyřech letech vývoje jsem spolupráci ukončil a celý web předal ke správě dalšímu kolegovi, který v mé práci pokračuje doposud.

intranet.study.fce.futbr.cz
Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642