SONET, společnost s. r. o. - referenční projekt

Kontaktní údaje

Jméno firmy: SONET, společnost s. r. o.
WWW: www.sonet.cz

Odvětví firmy

Jedná se o vysoce specializovanou českou společnost zabývající se poskytováním profesionálních služeb v oblasti informačních technologií se zdůrazněnou orientací na elektronický platební styk.

Doba spolupráce

Od roku 2006 průběžně až doposud.

Rozsah spolupráce

Spolupráce s firmou SONET spočívá především ve správě MS Small Business Server 2003. Zahájením činnosti byla migrace stávající domény na MS SBS 2003 na nový hardware, vytvoření optimální struktury AD, NTFS a návrh vhodného systému zálohování. V součastnosti se jedná o průběžnou údržbu a kontrolu serveru a případné konzultace.

Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642