L. K. Engineering, spol. s r. o. - referenční projekt

Kontaktní údaje

Jméno firmy: L. K. Engineering, spol. s r. o.
WWW: www.lke.cz

Odvětví firmy

Firma L. K. Engineering je výzkumná a vývojová společnost zabývající se analýzou a návrhem mechanických a tepelných systémů.

Doba spolupráce

Od června 2006 průběžně až doposud.

Rozsah spolupráce

Spolupráce s firmou L. K. Engineering představuje správu počítačové sítě na platformě MS Windows Small Business Server 2003.

Po navázání spolupráce jsem byl postaven před tři stěžejní úkoly:

  • Návrh a následná realizace zálohování MS Windows Small Business Server 2003.
  • Zajištění antivirové ochrany MS Exchange Server 2003 a klientských stanic pomocí NOD32 Enterprise Edition.
  • Kompletní rekonfigurace MS Exchange Server 2003 a zajištění migrace poštovních schránek od externího providera na interní server.

Po úspěšném realizování těchto kroků probíhá pravidelná kontrola a správa systému.

Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642