Goodsport, spol. s r. o. - referenční projekt

Kontaktní údaje

Jméno firmy: Goodsport, spol. s r. o.
WWW: www.goodsport.cz

Odvětví firmy

Firma Pasko provádí velkoobchodní prodej sportovního vybavení.

Doba spolupráce

Od roku 2009 průběžně doposud.

Rozsah spolupráce

Spolupráce spočívala v dodávce, instalaci a konfiguraci serveru s MS Windows server 2008 včetně konfigurace Active Directory, DNS serveru, DHCP serveru a zajištění routování internetu. V rámci topologie sítě bylo také třeba vyřešit připojení vzdáleného skladu do sítě pomocí VPN.

Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642