Správa sítě

Má-li firma již zbudovanou počítačovou síť, je třeba tuto síť neustále monitorovat, udržovat, aktualizovat a spravovat.

Je třeba nepřetržitě monitorovat provoz serverových služeb proti výpadkům a hlavně proti průnikům nepovolaných osob. Z toho důvodu je třeba mít neustále aktuální přehled o zjištěných kritických chybách a opravných balíčcích. Je třeba zajistit pravidelnou aktualizaci nejen serverů, ale i klientských počítačů a v neposlední řadě také aktivních prvků sítě.

Dále je třeba zajistit pravidelné zálohování citlivých dat jak pro případ poruchy hardwaru, tak pro případ chyby softwaru nebo selhání lidského faktoru.

Referenční projekty

Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642