Správa serverů

Žádná počítačová síť se neobejde bez různého množství serverů a serverových aplikací, které je nutno správně nakonfigurovat a udržovat, aby co nejlépe plnily svůj účel a zároveň nezpůsobily nebezpečí průniku nebo poškození počítačové sítě.

Mezi tyto serverové záležitosti patří například router, který slouží jako propojení mezi dvěma a více sítěmi. Nejčastěji je používán pro připojení firemní sítě do internetu, ale může také sloužit pro propojení jednotlivých poboček firmy. Routování sítě je možno řešit softwarově nebo pomocí vhodných hardwarových komponent. Právě na nastavení routeru je nutno dbát nejvyšší opatrnosti, protože právě zde může nejsnadněji dojít k diskreditaci počítačové sítě.

Dalšími serverovými službami je například poštovní server, databázový server nebo libovolný jiný aplikační server. Instalace a údržba těchto serverových řešení vyžaduje množství nejen teoretických, ale také praktických zkušeností a je vhodné této činnosti věnovat maximální pozornost.

Podceněním rizik spojených s nevhodnou instalací těchto služeb může mít za následek nejen nefunkčnost těchto služeb, ale často také zdiskreditování nebo zničení citlivých firemních dat.

Referenční projekty

Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642