Softwarový audit

Proč softwarový audit

Vzhledem k tomu, že softwarové i hardwarové vybavení firmy se často rozrůstá a mění, bývá tento stav pro firemní management často velmi nepřehledný. Z tohoto důvodu je vhodné provádět softwarový audit firmy.

Podle usnesení vlády 624/2001 Sb. jsou státní organizace povinny provádět Softwarový audit minimálně jednou do roka.

Pro každou firmu je dnes výhodné, že může zákazníkům doložit, že jednají čestně a nepoužívají nelegální metody pro dosažení zisku.

Co softwarový audit přináší

Díky softwarovému auditu získá firma přesný přehled o nehmotném investičním majetku a jeho využití. Podle toho lze jednoduše stanovit koncepci dalších investic do oblasti software a ušetřit takto investiční finance například nákupem multilicencí.

Snižuje se zde také riziko zavirování počítačů a průniku do sítě zvenčí, díky tomu, že uživatelé mají k dispozici prověřený software a neinstalují si sami nedůvěryhodný software z internetu.

Z hlediska trestní zodpovědnosti je velmi důležité přenesení zodpovědnosti na koncové uživatele počítačů.

Základní postup při provádění softwarového auditu

  • Zmapování faktického stavu SW na počítačích.
  • Zajištění evidence nabývacích dokladů o software.
  • Přiřazení licencí faktickým instalacím a zjištění chybějících licencí.
  • Přijetí metodických opatření, přenesení odpovědnosti na koncové uživatele.
  • Stanovení koncepcí do budoucna a periodické provádění kontroly.

Referenční projekty

  • Ústav územního rozvoje
  • GÜDEL, a.s.
Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642