Outsourcing

Co je to outsourcing

Outsourcing zajišťuje firmě služby, které zpravidla nejsou předmětem jejich podnikatelských aktivit. Jedná se především o aktivity, které by ve vlastní režii byly výrazně dražší, nebo by je firma nebyla schopna realizovat vůbec. Jako příklad lze uvést správu počítačů pomocí externí firmy.

Proč je vhodné využít Outsourcing

Důvodů lze uvést několik:

  • Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice se orientující pracovní síly.
  • Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru.
  • Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla výrazně nižší.
  • Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem.

Co Vám mohu nabídnout

Pro menší firmy v počtu asi do 20 počítačů se dnes nevyplatí budovat poměrně drahé IT oddělení, které se bude starat o tyto počítače. Nejdražší v oblasti správy počítačů je neustálé udržování aktuálních informací v oboru IT. A právě na této části lze pomocí Outsourcingu výrazně ušetřit.

Vzhledem k tomu, že mám rozsáhlé znalosti v oblasti IT a také se v tomto oboru neustále zdokonaluji, rád tyto znalosti a schopnosti využiji k přípravě a udržení vhodného hardwarového a softwarového zázemí pro vaši firmu.

Služby, které jsem firmě schopen nabídnout bych, rozdělil na tři skupiny:

Jednorázová spolupráce

Jednorázovou spoluprací mám na mysli stav, kdy má firma své správce sítě, ale potřebuje zavést novou technologii, ve které její zaměstnanci nemají dostatek zkušeností. Potom mohu na základě dohody buď při zavádění technologie asistovat například formou konzultací, nebo podle přání zákazníka i celou technologii implementovat.

Trvalá spolupráce

Trvalou spoluprací mám na mysli stav, kdy firma nemá nákladné středisko IT a potřebuje někoho, kdo jí zajistí trvalou funkčnost a stabilitu počítačů a počítačové sítě.

Další variantou je možnost, že firma má někoho, kdo se jí o IT stará, ale i přesto potřebuje mít někoho, na koho se může obrátit v případě větších problémů.

Audity a kontrolní činnost

I přesto, že má firma své oddělení IT, může být někdy vhodné prověřit třetí nezaujatou stranou kvalitu služeb tohoto oddělení a vhodnost a efektivitu využití jednotlivých systémových řešení.

Zároveň se také specializuji na provádění softwarových auditů ve firmách.

Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642