Návrh počítačové sítě

V případě, že má firma více počítačů, je vhodné tyto počítače propojit do sítě. Je možné takto nejen počítače hromadně propojit mezi sebou nebo připojit do sítě Internet, ale hlavně centralizovat a značně zjednodušit jejich správu a údržbu.

Tato činnost nespočívá pouze v propojení počítačů kabelem, ale převážně v návrhu topologie celé sítě, rozdělení adresních prostorů, návrhu nákupu vhodných serverů a serverových aplikací pro poskytování komfortních uživatelských služeb.

Reference

Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642