Internetové aplikace a prezentace

Internetové prezentace

Firma, která se dnes neprezentuje na Internetu, jako by nebyla. Internet se stává čím dál víc populárnějším zdrojem informací nejen mladé generace, ale pro všechny generace lidí.

Internetové stránky firmy dnes umí udělat téměř každý student. Problém těchto stránek je, že i když stránky na první pohled vypadají funkčně, často při podrobnějším zkoumání neplní svou funkci, a ani se vždy správně nezobrazí. Lidé se dnes už naučili odlišovat stránky amatérské, které vrhají taktéž stín svého amatérismu na vlastní firmu, kterou prezentují. Chcete-li, aby firma vystupovala na internetu jako profesionál ve svém oboru, je nutné se tak také prezentovat.

Při vytváření webových stránek vycházím z podkladů, kterými se firma prezentuje mimo internet. Mou přední snahou je především dodržování standardů nejen povinných, ale i doporučených. Cílem je, aby mnou vytvořené stránky byly správně zobrazeny všem potencionálním zákazníkům a nabídli jim to, co hledají. I když všechny mé stránky se snaží dodržovat standardy jako W3C, Pravidla pro přístupnost internetových stránek vydaných Ministerstvem informatiky ČR, Dogma W4D a podobně, je třeba mít stále na zřeteli, že stránky firmy jsou především pro to, aby je potencionální zákazník našel a aby dokázaly nabídnout a prodat to, co firma nabízí.

Internetové aplikace

Ruku v ruce s internetovými prezentacemi jdou internetové a intranetové aplikace. Nejčastěji se může jednat o internetový obchod, nebo jen aktuální katalog nabízeného zboží na internetu.

Zvláštní skupinou jsou potom intranetové aplikace, které slouží pro vnitřní sdílení informací ve firmě.

Referenční projekty

Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642