Certifikační zkouška VUE 070-291

Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure

Datum absolvování zkoušky: 6. prosince 2006
Testovací centrum: Gopas, a. s.
Jazyk zkoušky: angličtina
Podrobnější informace o zkoušce: http://www.microsoft.com/learning/exams/70-291.asp

Tématické okruhy zkoušky

  • Implementace, správa a údržba IP adres
  • Implementace, správa a údržba DNS
  • Implementace, správa a údržba zabezpečení sítí
  • Implementace, správa a údržba Routing and Remote Access
  • Údržba síťové infrastruktury
Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642