Certifikační zkouška VUE 070-290

Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

Datum absolvování zkoušky: 6. dubna 2005
Testovací centrum: Gopas, a. s.
Jazyk zkoušky: angličtina
Podrobnější informace o zkoušce: http://www.microsoft.com/learning/exams/70-290.asp

Tématické okruhy zkoušky

  • Správa a údržba logických zařízení
  • Správa uživatelů, počítačů a skupin
  • Správa a údržba přístupů ke zdrojům
  • Správa a údržba serverového prostředí
  • Správa a implementace obnovy po havárii
Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642