Certifikační zkouška VUE 070-284

Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003

Datum absolvování zkoušky: 5. září 2005
Testovací centrum: Gopas, a. s.
Jazyk zkoušky: angličtina
Podrobnější informace o zkoušce: http://www.microsoft.com/learning/exams/70-284.asp

Tématické okruhy zkoušky

  • Instalace, konfigurace a řešení problémů Exchange Server 2003
  • Správa, monitorování a řešení problémů počítačů s Exchange Server
  • Správa, monitorování a řešení problémů Organizace Exchange
  • Správa bezpečnosti v prostředí Exchange
  • Správa Recipient objektů a Address listů
  • Správa a monitorování technologií podporujících Exchange Server 2003
Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642