Certifikační zkouška VUE 070-270

Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional

Datum absolvování zkoušky: 17. ledna 2006
Testovací centrum: Gopas, a. s.
Jazyk zkoušky: angličtina
Podrobnější informace o zkoušce: http://www.microsoft.com/learning/exams/70-270.asp

Tématické okruhy zkoušky

  • Instalace Widnows XP Professional
  • Implementace a správa administračních zdrojů
  • Implementace, správa, monitorování a řešení problémů hardwarových zařízení a driverů
  • Monitorování a optimalizace výkonu a spolehlivosti systému
  • Konfigurace a řešení problémů uživatelského prostředí
  • Implementace, správa a řešení problémů síťových protokolů a služeb
  • Konfigurace, správa a řešení problémů bezpečnosti
Ing. Petr Hladiš | Email: info@petr-hladis.cz | Tel.: +420 603 171 642